Liczba odwiedzin strony: 14741 Osób na stronie: 2
 

Burda T. Kancelaria notarialna

 
 
Burda T. Kancelaria notarialna
 
Bialska 58
Profesja:   notariusz

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2004 Nr 182 poz. 1882 - Wzór formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego (Dz. U. z dnia 23 sierpnia 2004 r.) Na podstawie art. 60 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: § 1.  1. Określa się wzór formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek...
Monitor Polski 1997 Nr 39 poz. 389 - Nadanie orderów i odznaczeń
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 lutego 1997 r. o nadaniu orderów i odznaczeń. (M.P. z dnia 4 lipca 1997 r.) Rej. 32/97 Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczaniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają: obywatele Rzeczypospolitej...